מדינת ישראל מובילה בראש דירוג הארגון הבינלאומי: ישראל שיאנית בבקשות לרישום זנים חדשים על-פי הארגון הבינלאומי להגנה על זני צמחים חדשים

בכנס השנתי (המקוון) של הארגון הבינלאומי להגנה על זני צמחים חדשים (UPOV) בו בין היתר הושוו היקפי הפעילות של הרושמים את זכויות המטפחים במדינות החברות בארגו, זכתה ישראל במקום ראשון בשיעור העלייה בבקשות שהוגשו לרישום זנים חדשים ובמקום השני בשיעור הבקשות שהוגשו לרישום בסך הכול.

ד"ר נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

"פיתוח זנים חדשים בענפי הצומח הוא תנאי מאוד משמעותי בקידומה של חקלאות הצומח הישראלית. לפיתוח זנים יש גם השלכה מרחיקת לכת על איכות המזון והרכבו התזונתי של המזון המופק מהצומח, כמו כן ישנם גם היבטים כלכליים. נמשיך לקדם את הנושא בכל האמצעים לרבות מחקר אקדמי ויישומי"

בעקבות מגבלות הקורונה, כנס הארגון השנתי התקיים באופן מקוון ●  בין הפרסים שהוענקו ישראל זכתה במקום ראשון בשיעור העלייה בבקשות שהוגשו לרישום זנים חדשים ●  ובמקום השני בשיעור הבקשות שהוגשו לרישום בסך הכול

בכנס השנתי (המקוון) של הארגון הבינלאומי להגנה על זני צמחים חדשים (UPOV) בו בין היתר הושוו היקפי הפעילות של הרושמים את זכויות המטפחים במדינות החברות בארגו, זכתה ישראל במקום ראשון בשיעור העלייה בבקשות שהוגשו לרישום זנים חדשים ובמקום השני בשיעור הבקשות שהוגשו לרישום בסך הכול.

בין הציונים לשבח שהוענקו מדינת ישראל זכתה לתשואות: בשנה החולפת (2019) זכתה ישראל במקום הראשון בשיעור העלייה בבקשות שהוגשו לרישום זנים חדשים על ידי חקלאים ומטפחי צמחים מקומיים וכן הגיעה למקום השני בשיעור הבקשות שהוגשו לרישום בסך הכללי, כל זאת על אף הירידה שהוצגה בשיעור הבקשות לרישום שהתקבלו מחו"ל בשנת 2019.

נבט

נבט
Image by AllNikArt from Pixabay