לראשונה בישראל: כל המידע על ניהול סיכוני שיטפונות – במקום אחד!

משרד החקלאות משיק כלי דיגיטלי חדשני לאיתור, חישוב וצמצום נזקי שיטפונות "צעד-אחר-צעד"

משרד החקלאות פיתח שיטה אשר תשמש את רשויות הניקוז והנחלים וגורמי התכנון, ולראשונה מנגישה עבורם מידע על ניהול סיכוני שיטפונות בגישה הוליסטית, בהתאם להנחיות האיחוד האירופי. האתר הוקם בסיוע אגמא כדי לייצר פלטפורמה אחידה לניהול סיכוני השיטפונות, בדגש התמודדות עם שינויי האקלים ולביסוס חוסן אקלימי בישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משיק כלי דיגיטלי חדשני שלראשונה יסייע לרשויות ניקוז ונחלים ולמקבלי החלטות בתחום התכנון בישראל לגבש תכניות אגניות לניהול סיכוני שיטפונות בשיטת "צעד-אחר-צעד". עבור תהליך גיבוש תכניות אלו, הקצה משרד החקלאות סכום של 30 מיליון ש"ח על פני 3 שנים. באמצעות אתר האינטרנט, מהיום כל אזרח ורשות המעוניינים בכך יכולים להבין היכן עשויה להתרחש הצפה, מהו היקף הנזק הצפוי, היכן כדאי להתאים את הפיתוח והיכן רצוי להרחיקו למקום שאינו תחת סיכון להצפה. 

תכניות אגניות לניהול סיכוני שיטפונות הן אמצעי אסטרטגי להיערכות לשינויי האקלים, שמטרתן גיבוש תוכנית פעולה מבוססת נתונים להתמודדות עם סיכוני ההצפות באגן, ופיתוח פתרונות ישימיים, ביניהם פתרונות מבוססי טבע, לחיזוק החוסן האקלימי בישראל.  לאור חשיבותן, משרד החקלאות מעודד את רשויות הניקוז והנחלים לפעול לגיבושן בדרכים שונות, בין היתר, באמצעות סבסוד תקציבי, והנגשה דיגיטלית. הכלי הדיגיטלי הוא תולדה של שיתוף פעולה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם מרכז אגמא - מרכז לאגני היקוות, נגר ונחלים שהוקם על ידי שותפות בין משרדית ותמיכה פילנטרופית במטרה להנגיש מידע וידע בנושאים של שיטפונות, נחלים ונגר עילי. 

האתר החדש יוצר סטנדרטיזציה בכל הקשור למידע וידע בנוגע לסיכוני שטפונות והופך שפה הידרולוגית מורכבת לפשוטה להבנה באמצעות כלים ויזואליים וגרפיים ייחודיים. הכלי הדיגיטלי מלווה את גורמי המקצוע (במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות הניקוז והנחלים ועוד) בגיבוש התכניות לניהול סיכוני שיטפונות "צעד אחר צעד" החל מהמיפוי הראשוני ועד לגיבוש מענה אפשרי, בהתאם למתודולוגיה ארצית חדשה. המתודולוגיה החדשה לגיבוש תכניות אגניות לניהול סיכוני שיטפונות פותחה על ידי הצוותים המקצועיים באגף שימור הקרקע וניקוז ומומחים ישראליים במטרה לאפשר באמצעותה הבנה אינטואיטיבית של המערכת ההידרולוגית באגן - נחלים ופשטי הצפה ואת תמונת הבינוי העכשווי והעתידי. המתודולוגיה מבוססת על הדירקטיבה האירופאית לניהול סיכוני שיטפונות, אך בהתאמות נדרשות למציאות הישראלית. מטרת המתודולוגיה היא לשמש ככלי יישומי לגיבוש התכניות האגניות, ולהנגיש את תהליכי העבודה, תוך מקסום השקיפות ושיתוף הפעולה הבין משרדי, והבין מגזרי. 

המתודולוגיה שפותחה שמה במרכז את הצורך הדחוף להטמיע בתכניות האגניות מנגנונים לחיזוק הממשק בין רשויות הניקוז והנחלים, המכירות היטב את השטח שהן אמונות עליו, לבין מוסדות התכנון והפיתוח ברמה האזורית והלאומית. עוד דגש חשוב מושם על שימוש באסטרטגיות שיכולות לצמצם את פוטנציאל הנזק מראש, כמו באמצעות הסטת פיתוח מתוכנן לאזור שמחוץ לאזור הסכנה, או ביצוע התאמות מסוגים שונים של התכנון והפיתוח. באופן זה מאמינים גורמי המקצוע שניתן למקסם את החוסן האקלימי של תושבי האזור, תוך צמצום חשיפת תכנון עתידי לסכנת הצפות או שיטפונות. 

כזכור, בשנת 2022 נוהל התמיכה השנתי ברשויות הניקוז והנחלים, וברשויות הנחל תוקצב בסכום חסר תקדים של כ-108 מיליון ₪. מתוכם, 65 מיליון הוקצו מטעם משרד החקלאות, ו-43 מיליון ₪ נוספים הוקצו במסגרת שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין המשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות, במטרה לשלב באופן הוליסטי את פעולות שיקום הנחלים בפעולות לצמצום נזקי השיטפונות וההצפות ההולכים וגוברים, לנוכח משבר האקלים. תמיכה זו, היא חלק ממהלך נרחב שמוביל משרד החקלאות להתמודדות עם מזג אוויר קיצוני, הצפות ושיטפונות, ולהגברת החוסן האקלימי של הציבור הישראלי. 

ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לתשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה: "התמודדות עם שינויי האקלים, מחייבת אותנו לפיתוח מדיניות אחידה וסדורה שתמקסם את החוסן האקלימי ותצמצם את הנזק הפוטנציאלי לנפש, תשתיות ורכוש כתוצאה מאירועי מזג אוויר קיצוניים. על מנת לבסס יחסי עבודה אחידים, ולעודד שיתופי פעולה בין גופי הביצוע לבין גופי התכנון, אנו, בשיתוף מרכז אגמא,  פיתחנו בחודשים האחרונים כלי דיגיטלי ראשון מסוגו בישראל, לגיבוש תכניות לניהול סיכוני שיטפונות. האתר מרכז כלים יישומיים לגיבוש התכנית. באופן זה, אנו מסייעים לרשויות הניקוז והנחלים לממש את תפקידן ואת ההשקעה הכספית האדירה שגייסנו לטובתן בשנה החולפת". 


 

שיטפון בשדה חקלאי