ליברמן, אל תזלזל בהגנת הצומח. מינים פולשים מאיימים על הגידול המקומי

נגעים שונים מכים בחקלאות באירופה ובארצות אחרות, והשירותים להגנת הצומח אמונים על מניעת התפשטותם לישראל | דברי שר האוצר נגד הגנת הצומח, שמציגים את עבודת הפיקוח כביורוקרטיה מיותרת, מלמדים שהוא לא מבין את גודל האיום של ייבוא לא מפוקח על החקלאות המקומית

"יש יצור שנקרא הגנת הצומח", אמר שר האוצר אביגדור ליברמן בשבוע שעבר. "הם החליטו, אחרי שהורדתי את המכס ל-0, שיש ג'וקים אנטי-ציוניים שפוגעים רק בתושבי ישראל". היה ראוי ומכבד ששר שמתבטא בנושא שכל כולו מקצועי, יתכבד וילמד את הנושא לעומקו.

בעשורים האחרונים נצפית עלייה חדה בפוטנציאל כניסתם של מינים פולשים. אלו מתבססים באזור חדש וגורמים לנזקים קשים ולצורך בהקצאת משאבים כספיים גדולים, לפגיעה כלכלית קשה בענפי חקלאות ועד לקריסת ענפים ולפגיעה בתחומים נוספים שונים כמו במגוון הביולוגי, במים בתשתיות ובאיכות הסביבה.

שורה ארוכה של נגעים לא נמצאים בישראל והם בתפוצה נרחבת באיחוד האירופי ובארצות אחרות. יש חשיבות גדולה במניעת חדירתם לישראל. רשימת נגעי ההסגר של ישראל נגזרת אפוא מהרכב הנגעים השונה ממדינה למדינה.

ישראל מדינה קטנה עם אזורי אקלים ייחודיים מרובים, ממדבר ועד גליל בואכה חרמון. נוסף על כך, קיימים בה משתנים רבים, בהם גידולים שונים, שיטות גידול (חממות, בתי רשת וכו') ואזורי גידול קרובים בתא שטח קטן. כל אלה הם מאפיינים ייחודיים שמאפשרים למגוון רחב של נגעים להתבסס בקלות. מין פולש שהוא לא בר התבססות, או שנזקו מינורי באיחוד האירופי או במדינה אחרת בעלת מאפייני אקלים שונים, הרכב גידולים שונה ועוד – עלול להתבסס בקלות בישראל ולגרום לנזקים חמורים. לדוגמה, אירופה לא מגדלת בננות, ועל כן אין מניעה בייבוא בננות לאירופה. ישראל לעומת זאת מגדלת בננות, וחדירת נגע קשה עלולה לפגוע בגידול הבננות עד להכחדתו.

פרי נגוע