כנס בנושא: פנים רבות ליצוא החקלאי

אולם הכנסים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (בניין א', בית דגן)

30/3/2020