כנסי חירום נגד הרפורמה בחקלאות והעלעת גיל הפרישה לנשים

לקראת הדיון בחוק ההסדרים

כתבתו של אריק בנדר