ייבוא פירות וירקות? בשווייץ שכחו את מה שעוד לא למדנו

הביטו ללבנון ותבינו איך נראית מדינה שלא יודעת לייצר לעצמה תשתית מזון. ואל תשכחו את השמירה על אדמות הלאום | דעה

כוונת האוצר לפתוח את השוק לייבוא היא איתות לסכנה הגדולה שמרחפת מעל מדינתנו - מסירת התשתיות הקיומיות שלנו לידיים זרות. אין כאן ויכוח על הצורך להפחית את העלות של הפירות והירקות לכלל אזרחי המדינה, יש כאן זעקה על הסכנה האדירה של ערעור היציבות והאחיזה של החקלאים הישראלים באדמתם, אדמתנו.

פתיחת שווקים היא דבר לגיטימי, צמצום העלות של הפרי והירק היא מבורכת, אך נטישת החקלאים והחקלאות בדרך עשויה להיות גזרת שמד על מדינתנו הקטנה בשני מובנים עיקריים. הראשון - ביכולת להיות בלתי תלויים בביטחון המזון שלנו. ישנן דוגמאות רעות מאוד סביבנו, כמו בלבנון, על איך נראית מדינה שלא יודעת לייצר לעצמה תשתיות מזון. זה לא דמיוני, זאת מציאות של רעב במרחק אפס מאיתנו

פירות

פירות