חלוקת מנויים לאפליקציית ClariFruit

במסגרת פיילוט לאימוץ שימוש בתקני איכות במסחר של ירקות ופירות בשוק המקומי, לשנים 2023 - 2024

משרד החקלאות, בשיתוף מועצת הצמחים, מובילה מהלך של יצירת שפה אחידה לאיכות למסחר בתוצרת צמחית טרייה בשוק המקומי. במסגרת זו, נכתבו 32 תקני איכות לירקות ופירות. חוברות התקן מונגשות באתר משרד החקלאות ובאפליקציית Clarifruit המאפשרת ביצועו של תהליך בקרת האיכות זמין, מהיר, מהימן ונגיש. 
מטרתנו היא שהשיווק של התוצרת החקלאית הטרייה בשוק המקומי בארץ יתבצע על בסיס הגדרות איכות אחידות, המבוססות על איכות פנימית וחיצונית. השאיפה היא לשרשור המידע השיווקי על איכות התוצרת לאורך כל שרשרת השיווק וההפצה עד לצרכן הסופי, באמצעות סימון רמת האיכות על מדף המכירה, על המארז ו/או על המוצר עצמו. 
סימן האיכות הישראלי לתוצרת חקלאית טרייה יבטיח לציבור הצרכנים העסקיים והפרטיים כי הירקות והפירות שרכשו עומדים בדרישות הסף לשיווק מבחינת איכותם הפנימית והחיצונית. מטרות המהלך הן לבנות עקיבות במסחר של ירקות ופירות, להגדיל את השקיפות לצרכן הסופי וכך גם להגדיל את רמות האמון של הצרכן באיכות התוצרת, לעודד צריכה של ירקות ופירות טריים, ולמסד קשר ישיר בין איכות למחיר ולסייע בהורדת יוקר המחייה. 
מועצת הצמחים מבקשת לחלק 190 מנויים לאפליקציית Clarifruit, באמצעותם ניתן לקבוע במהירות את איכות התוצרת, באופן דיגיטלי ואובייקטיבי, ובצורה שתסייע בייצור עקיבות לאורך שרשרת הערך. 
כל המידע שייאסף באפליקציה יוכל לסייע בידי המגדל/משתמש בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים כמו שיטות גידול, בחירת זנים, פילוח הרווחיות של חלקות ושיטות איסום ועוד.
התקנים שבאפליקציה מגדירים את מרכיבי האיכות השונים של 32 מוצרים שונים 
משרד החקלאות ומועצת הצמחים רואים חשיבות רבה באימוצם של תקני איכות במעורבותו על מנת ליצור ייחוס  אחיד ומשותף לכולם ומזמינים אותך להגיש בקשה לקבלת מנוי לאפליקציה.
בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה ניתן להגיש עד ליום 16.02.2023 בשעה 12:00.

בקשת התמיכה תוגש באמצעות המייל לכתובת plantsboard@gmail.com
פניות בנושאים מקצועיים הנוגעים לנוהל זה, יופנו לגב' ארנה סנדל בדוא"ל ornasandel@gmail.com