חוות דעת: ההקלה ביבוא עלולה לגרום לכניסת מינים פולשים לארץ

מנהלת אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה הזהירה מהתוכנית להגברת התחרות בחקלאות: "יבוא צמחי ללא מערכות פיקוח ובקרה ואכיפה הדוקים יאפשר באופן ודאי הכנסת מזיקים ומינים פולשים בשיעור גבוה יותר לישראל, כולל מינים לא מוכרים בישראל"

בכירה במשרד להגנת הסביבה מתריעה כי התוכנית להגברת התחרות בחקלאות, בין היתר על ידי יבוא פירות וירקות, עלולה להיות מסוכנת - בין היתר בשל חשש מכניסת מינים פולשים לישראל.

בהצעת המחליטים של משרד החקלאות מפורטות פעולות, שמטרתן הסרת חסמים למשק המקומי והתחברות עם שאר המדינות בעולם, לצורך הורדת מחירים לצרכן דרך ייבוא ממדינות עם יתרון יחסי בגידול מוצרים אלו. הכוונה היא למוצרים מהצומח. כלומר, פירות וירקות. זאת, על רקע העלייה המשמעותית של המחירים, המהווים חלק מעלויות המחיה הגבוהות בישראל.

אלא שפתיחת שערי הייבוא עלולה לסכן את ישראל, בשל הסכנות שבכניסת מינים פולשים. כדי לייבא לישראל פירות, ירקות וצמחים נדרש אישור שירותי הגנת הצומח במשרד החקלאות. בין היתר, כדי למנוע כניסה של נגעים ומזיקים לארץ, בעלי פוטנציאל פגיעה בחקלאות המקומית ובייצוא החקלאי.

אלא שבהחלטת משרד חקלאות מוצע להקים מנגנון שיעקוף את המנגנון הקיים, ושחלק מההחלטות תהיינה גם בידיו של שר האוצר, שאינו הגוף המקצועי לנושא החקלאות. "מטרת התהליך המוצע כאן היא להגביר את הייבוא לישראל", נכתב בחוות דעת של תמר רביב, מנהלת אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה. "אך יבוא צמחי ללא מערכות פיקוח ובקרה ואכיפה הדוקים יאפשר באופן ודאי הכנסת מזיקים ומינים פולשים בשיעור גבוה יותר לישראל, כולל מינים לא מוכרים בישראל".

נמלה צהובה

נמלה צהובה