זה הנזק העצום שגרם הקור לפרי האהוב על כולנו

ע"פ הערכות של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, גל הקור גרם לנזק למטעי הפירות והירקות, שמסתכם בכ-45 מיליון שקל. נזקים משמעותיים נרשמו במטעי האבוקדו והבננה.

על פי הערכות ראשוניות של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, היקף נזקי הקרה שהייתה בארץ בשני הלילות האחרונים – באיזור ה-45 מיליון שקל.

סיכום נתונים ראשוני שביצעה קנט, הקרן לביטוח נזקים בחקלאות, עולה כי משעות הבוקר (שלישי) התקבלו בחברה למעלה מ-200 דיווחים של חקלאים על נזקים שנגרמו לשדותיהם ומטעיהם מגל הקור שהתרחש בשני הלילות האחרונים. על פי אומדן ראשוני בלבד, היקף הנזקים הכולל עומד על כ-45 מיליון שקלים.

במשק הירקות, נרשם נזק משמעותי לגידולים בכל הארץ, ובעיקר לגידולי תפוחי האדמה. האזורים שנפגעו יתור הם הדרום, הערבה, הבקעה ועמק יזרעאל. כתוצאה מהטמפרטורות הנמוכות ניזוקו הגידולים עצמם וכן הצמחים. יצוין כי הקרה "שורפת" את הגידולים, פוגעת בצינורות ההולכה של הצמח ובמקרים רבים גורמת למותו.

במשק הפירות, נזקים משמעותיים נגרמו לגידולי הבננות, האבוקדו, פירות ההדר וכן למטעי פרי נוספים. בחלק מהמקרים נגרם נזק לפירות הצפויים בחלקם לנשור מהעץ וחלקם צפויים להיפסל לשיווק. בחלק מהמקרים נגרם נזק לעצים עצמם ולפריחה. הפגיעה בפריחה עלולה לגרום לנזקים בתוצרת בשנה הבאה.

פירות קפואים על העץ

פירות קפואים על העץ