התנגדות המועצות האזוריות להצעות המחליטים העוסקות בחקלאות

טיוטת הצעת המחליטים לשנת 2024 כוללת בנוסחה שורת הצעות החלטה אשר קבלתם תוביל את


השלטון המקומי כולו למשבר כלכלי חסר תקדים. אחת מההצעות הנכללות במסגרת הצעת
המחליטים מבקשת לקצץ באופן דרסטי בתקציב, בסמכויות ובכוח האדם של משרד החקלאות
ולמעשה בפועל להפוך את משרד החקלאות למשרד זניח, ללא תקציבים, ללא סמכויות עם כוח
אדם מצומצם בלבד.

לפעולות אלו משמעות אחת בלבד- הרס מוחלט של החקלאות בישראל ומעבר מגידול מזון מקומי
וטרי לייבוא של מרבית המזון שצורכים תושבי מדינת ישראל מהמדינות הסמוכות )ירדן, טורקיה(.
כל זאת למרות שהמלחמה הוכיחה מעל לכל ספק, את חשיבותה של החקלא ות המקומית לשמירה
על גבולות המדינה ו ייצור מזון מקומי, בעיקר בימים אלו, כשהגבולות הימיים והאוויריים אינם
בטוחים.
סגירת גבולותיה של המדינה בפני פלסטינאים ובריחת העובדים הזרים בחקלאות, הטילה מכת
מחץ על החקלאות הישראלית, והביאה את המחסור הקשה ביותר בידיים עובדות מאז קום
המדינה. למרות זאת, אלפי חקלאים נאבקים יום יום לזרוע, לקצור, לקטוף בתנאים בלתי
אפשריים ורבים מהם תחת אש, כדי להמשיך ולייצר תוצרת מקומית טרייה. המוני בית ישראל
שמאז תחילת הלחימה, פוקדים את השדות ומסייעים לחקלאים להמשיך ולגדל, הוכיחו כי העם
בישראל מבין את חשיבות החקלאות, אוהב את החקלאים ואת התוצרת הישראלית הטרייה.
חוכמת המונים זו, שהגיעה לכל קצוות הארץ, נדמה כי נעצרה ברחוב קפלן 1 בירושלים בואכה
משרד האוצר.

לקובץ המלא, לחץ על הקישור למטה