התאחדות חקלאי ישראל על הצעת תקציב המדינה לשנת 2024: ״יוביל להחלשה משמעותית של החקלאות"

יו״ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ״ל תנועת המושבים, עמית יפרח ומזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל,  אורי דורמן, הודיעו כי מתנגדים בתוקף לקיצוץ המוצע בתקציבי משרד החקלאות:

״במקום לחזק את החקלאות הישראלית, הקיצוץ יוביל להחלשתה המשמעותית עד כדי הרס של משקים ופגיעה מהותית בביטחון המזון של מדינת ישראל. 

יתרה מכך, העברת סמכויות בנושא הגנת הצומח והשירותים הוטרינריים ממשרד החקלאות לידי משרד הכלכלה היא החלטה חסרת אחריות שלא רק תפגע בחקלאים הישראלים אלא גם עשויה להציף את ישראל במזיקים שיחסלו הלכה למעשה ענפי חקלאות שלמים במדינה ויגרמו לנזק בלתי הפיך.