הרב דב ליאור: "להעדיף רכישת פירות מארץ ישראל"

הרב דב ליאור קובע לקראת ט"ו בשבט כי תוצרת חקלאית מחו"ל עדיף לקנות רק אם אין בנמצא תוצרת יהודית או שאיכותה ירודה מאוד.

בשיחה עם צעירי 'תורת הארץ הטובה' לקראת ט"ו בשבט אמר הרב דב ליאור כי ברכישה של פרי וירק בודאי יש להעדיף רכישה של תוצרת מחקלאים יהודיים.

במענה לשאלה מתי יש אפשרות לקנות מחו"ל או מגוי תוצרת חקלאית אמר הרב כי "אם אין בנמצא את הסוג המבוקש מתוצרת יהודית או שאיכות הפרי פחותה בהרבה אז אפשר לקנות מגוי".

הרב ליאור הזכיר את דברי הבית חדש בפירושו לברכת על המחייה בה נאמר הביטוי "לאכול מפריה ולשבוע מטובה" ולפיהם "כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה".

הדברים נאמרו כמגמה וקריאת כיוון לקראת ההיערכות הציבורית לקראת שנת השמיטה, במסגרתה עלתה על של שולחנם של רבני 'תורת הארץ הטובה' מצוקתם של חקלאי הארץ, החוששים מפגיעה מתמשכת בתוצרתם וביקשו את התגייסות הציבור בעניין.

אגסים

אגסים
Image by PIRO4D from Pixabay