הקמת חמ"ל לטיפול בהשפעות הקורונה

החמ"ל יהווה מטה ארצי משותף לטיפול בהשפעות משבר הקורונה על כל ענייני החקלאות במדינה.
ב. החמ"ל ירכז את כל הבעיות העולות מהשטח, ויתאם בצורה מאוחדת את הפעולות מול גורמי הממשלה.