הצעת חוק: להתיר מכירה ישירה במשק של תוצרת חקלאית מגוונת

חקלאי שרוצה למכור תוצרת חקלאית במכירה ישירה לצרכן נדרש כיום לרישיון עסק למרכול. י

מים לאחר שהמועצה המקומית גדרה סגרה את המכירה הישירה של החקלאי משה קירשנר, הוגשה הצעה לתיקון החוק. ח"כ מיקי זוהר: "המטרה היא לסייע לחקלאי להתקיים ולהוריד את יוקר המחיה על ידי הגברת התחרות"

סוף לפגיעה במכירה ישירה מחקלאים? אחרי שהמועצה המקומית גדרה סגרה את המכירה הישירה של החקלאי משה קירשנר, ח"כ מיקי זוהר הגיש הצעת חוק לתיקון חוק התכנון והבנייה, המכשירה מכירה ישירה של תוצרת חקלאית.

ההצעה נוסחה בשיתוף התאחדות האיכרים בישראל ונועדה להקל על מכירת תוצרת חקלאית במשק החקלאי ישירות מהחקלאים לצרכן. כיום מכירה של תוצרת כזאת נדרשת ברישיון עסק למרכול, בעיקר אם החקלאי מוכר גם תוצרת שלא הוא גידל, בעקבות דרישת צרכנים למגוון בנקודת המכירה. חקלאי שמוכר כך נמצא בבעיה חוקית, שכן מכירה כזאת מצריכה היתר לשימוש חורג.

 

פירות

פירות