הערכה ראשונית: היקף נזקי הרוחות העזות לחקלאים בצפון – כ – 10 מיליון ש"ח

משעות הבוקר התקבלו בחדר המצב של  קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, כ- 150 הודעות על נזקים ועדיין ממשיכים להגיע דיווחים על נזקים

על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, הסערה גרמה לנשר פרי רב מאד באלפי דונמים ולשבירה ועקירה של ענפים ועצים. הפירות העיקריים שנפגעו: אבוקדו משמש, שקד, שזיף ופרי הדר

בעמק החולה נרשמה פגיעה בשטחים רבים  של ירקות שניזוקו גם כן מהסערה: תירס, עגבניות לתעשייה ואפונה וכן פגיעה בפרי הדר.

בעמק הירדן נפגעו גם בתי רשת המשמשים להגנה על הגידולים.

כאמור, משעות הבוקר התקבלו בקנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, למעלה מ-150 דיווחים והללו ממשיכים להגיע לחדר המצב של החברה. בהערכה ראשונית מדובר בנזקים כבדים של כ-10 מיליון ש"ח. בקנט מציינים כי את היקף הנזקים הסופי ניתן יהיה לקבוע לאחר שמעריכי החברה יסיימו לסייר בשדות שנפגעו לצורך הערכת הנזקים.