העובדים הפלסטינים נבלמו: כך תתמודד ישראל עם המחסור

משרד החקלאות, בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה והוועדה לעובדים זרים,

יאפשר לחקלאים להעסיק עובדים זרים כחלופה לעובדים הפלסטינים העונתיים, באמצעות אישור לתוספת של 10,000 עובדים לענף החקלאות

מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", חקלאות ישראל נכנסה למשבר כוח האדם הגדול ביותר שידעה מאז קום המדינה, זאת בשל עובדים שגויסו למילואים, עובדים זרים ששבו למדינת מוצאם, וכן עובדים פלסטינים מיש"ע שלא נכנסים לישראל, בהתאם להחלטות הממשלה וגורמי הביטחון.

יצוין כי החקלאות הצמחית מאופיינת בתשומת עבודה משתנה, כאשר בתקופת פעולות הקטיף והגיזום, נדרשת תשומת עבודה גבוהה, לתקופה קצרה. טרם המלחמה, העסיקו חקלאים רבים עובדים פלסטינים עונתיים לעבודות אלו, באופן ישיר או באמצעות קבלני עיבוד, ובעקבות מצב הלחימה נמצאים היום ללא מענה כוח אדם לעבודות עונתיות אלה.

בינתיים שבו לישראל כמחצית מהעובדים הזרים שעזבו אותה עם פרוץ המלחמה (6,128 מתוך 9,948), אך עדיין בין 10 ל-20 אלף עובדים פלסטינים שעבדו בחקלאות, לא מורשים להיכנס לישראל. מחסור זה מורגש בעיקר בתקופת הקטיף והגיזום, כאשר נדרש כוח אדם רב יותר לתקופה קצרה, בעיקר בענפי המטעים, ההדרים ותות השדה.

בשבוע האחרון, הממשלה קיבלה את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אבי דיכטר, להגדלת מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות ב-10,000 עובדים נוספים, כמתן מענה לחקלאים שהסתמכו על עובדים פלסטינים. מהלך זה התאפשר הודות לסיוע של ח"כ אלי רביבו, יו"ר הוועדה לעובדים זרים בכנסת שקיים מספר דיונים בנושא זה עד למציאת הפתרון.