הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר

הודעה משותפת למשרד החקלאות ורשות המיסים: משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר

לפי המתווים שסוכמו, המגדלים יקבלו פיצויים על אובדן יבול ורווח בתקופת המלחמה

משרד החקלאות ורשות המסים גיבשו מסלולי פיצוי ייעודיים למגדלי מטעים ופירות הדר בגין אובדן יבול ורווח בשל אי קטיף או קטיף חלקי, לנוכח המצב הביטחוני. הפיצוי הוא על בסיס תחשיב שנקבע מראש לדונם ולסוג הגידול. המסלולים יחולו על הענפים: תפוחים, קיווי, אבוקדו, בננה ופירות ההדר. הפיצוי עבור חקלאים ששטחיהם מצויים במרחק של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה, ועד 9 ק"מ מגבול הצפון. המסלול המהיר יאפשר פיצוי בגין הנזק שנגרם לחקלאים ויסייע לשמור על רציפות תפקודית לטובת ביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל.

ענף ההדרים מתחיל את עונת הקטיף בחודש ספטמבר, מגיע לשיא התפוקה בחודש דצמבר ומסתיים בחודש אפריל. המלחמה פרצה בתחילת הקטיף והשלכותיה ניכרות ומתמשכות על ענף ההדרים עד היום. ענף ההדרים עתיר ידיים עובדות, ובשיא עונת הקטיף הענף מעסיק כ-8,500 עובדים: 500 עובדים תאילנדים, 1,500 עובדים ישראלים וכ-6,500 עובדים פלסטינאים. במהלך המלחמה מרבית התאילנדים עזבו את הארץ, הוטל סגר על השטחים, והעובדים הפלסטינאים לא הורשו להיכנס. כמו כן, הוגבלה כניסת עובדים ישראלים לחלקות ביישובי הספר. מצב זה יצר מחסור חמור בידיים עובדות, שגרם לפגיעה קשה בענף. בנוסף, בשל המלחמה נוצר קושי לבצע טיפולים במטעים בשל המגבלות שהטיל הצבא. החקלאים, שלא התפנו מביתם, עיבדו את החלקות תחת שגרת מלחמה, ובשל כך הייתה פגיעה בפעילות הגידול, השקיה, טיפולי הגנת הצומח והדברה. הדבר גרם לפגיעה באיכות הפרי ופחיתה ביבול הראוי לקטיף ולשיווק. על פי נתוני משרד החקלאות בשטח שעליו יחול ההסכם מצויים כ-60 אלף דונם המשמשים לגידול הדרים (50 אלף בדרום ו-10 אלף בצפון).

 לפי המתווה שסוכם, הפיצוי יתבסס על אובדן הכנסה לדונם, שנובע גם מפחיתה ביבול, פחיתה באיכות ופחיתה במחיר, כתוצאה מפגיעה באפיקי יצוא ושיווק, אי השקיה, חוסר טיפול במזיקים ובפחת. מדובר בנזק מתמשך לענף, עונת הקטיף עדיין לא הסתיימה וגם המלחמה נמצאת בעיצומה. הפיצוי מתייחס רק לנזק העקיף לעונה הנוכחית ואינו מתייחס לנזק עתידי, שעלול להתבטא בעונה הבאה, כתוצאה מאי הטיפול. 

באזורי הלחימה עד 9 ק"מ בצפון ועד 7 ק"מ בדרום, המגדל יהיה רשאי לדרוש את הפיצוי המלא והתוספות לפי המתווה, לאורך כל עונת שיווק ההדרים לפי הזנים השונים. חקלאים אשר נמצאים בטווח 20-7 ק"מ באזור העוטף, יהיו רשאים לקבל את מלא הפיצויים, על הזנים שמועדי סיום הקטיף שלהם הוא עד ינואר 2024. זנים שמועד הקטיף שלהם מאוחר מכך, החקלאי יוכל לתבוע עבורם פחת עודף בלבד לגבי כל עונת הגידול, לנוכח ההכרה בכך שהפחת המוגדל נגרם כתוצאה מהטיפול החלקי שנגזר בגלל המלחמה. 

ענף המטעים באזורי הספר נמצאים בשלב הקטיף החל מקיץ 2023 ועד תחילת השנה. במרבית המטעים הסתיים כבר הקטיף לפני פרוץ המלחמה. לכן, המטעים במתווה זה זכאים לפיצוי בגין ירידה בקטיף או אי קטיף הם: מספר זני תפוחים, אבוקדו, קיווי ובננות. באזורי הלחימה, לא ניתן היה להיכנס ולעבד את המטעים. חלק גדול מהחקלאים התפנו מביתם, היה מחסור בידיים עובדות, והדבר גרם לפגיעה בקטיף בחלק מהפירות ולפגיעה באיכות הפרי ופחיתה ביבול הראוי לקטיף. החקלאים עיבדו את החלקות תחת שגרת מלחמה, ובשל כך הייתה פגיעה בפעילות הגידול, השקיה, טיפולי הגנת הצומח ועוד.

לפי המתווה שסוכם, הפיצוי יתבסס על אובדן הכנסה לדונם בגין אי קטיף או קטיף חלקי. הואיל והנזק מתמשך, שכן עונת הקטיף עדיין לא הסתיימה והמלחמה עדיין בעיצומה, הפיצוי מתייחס רק לנזק העקיף, שנגרם בעונה הנוכחית ואינו מתייחס לנזק עתידי שעלול להתבטא בעונה הבאה כתוצאה מאי טיפול, איחור בקטיף או חוסר קטיף בכלל, פגיעת מזיקים ועוד. כימות הנזק העתידי, ככל שיהיה, יתבסס על ההסכמות במתווה זה. 

בענף הבננות, לנוכח מצב המטעים, בחלקם יאלצו המגדלים לעקור את המטע ולהמתין מספר שנים עד שניתן יהיה לחדש את הנטיעה. מדובר במטעים צעירים מתחת לשבע שנות גידול. בגין אובדן הרווח בשנים אלו יינתן למטעים שיעקרו פיצוי בסך 15,750 ₪ לדונם.
 

ירון בלחסן

ירון בלחסן
צילום: ארגון מגדלי הפירות