הנחיות משרד החקלאות לזמן וירוס קורונה

עבודות במשקים חקלאיים ובמפעלים הקשורים בייצור מזון

העסקת עובדים זרים ועובדים משטחי הרשות הפלסטינית בחקלאות

משרד החקלאות סיכם עם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ״ש) על המשך העסקת פלסטינים בישראל בחקלאות ובכלל. על פי הסיכום, אושרה כניסה של כל בעלי האישור לעבודה בחקלאות, ובתנאי שהמעסיק מצא פתרון לינה לעובד למשך חודש (באחריות המעסיק). יודגש כי הכניסה התאפשרה בתנאי שנמצא הסדר לינה לתקופה הנדרשת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

וירוס הקורונה