הנהלות מכון המחקר מיגל ומו"פ צפון, ערכו מפגש פרידה מהחוקר ד"ר עמוס נאור,

בתום 35 שנות מחקר מדעי בתחום השקיית מטעים תוך התמקדות בגידול התפוח בגולן ובגליל.

ד"ר נאור הוביל את מחקרי ההשקיה  המרכזיים ומודלים לצריכת מים, בענף התפוח, בשנים של שיא ביבול ובשנים השחונות. מחקריו בשיתוף מדריכי שה"מ במשרד החקלאות והנוטעים, היוו פריצת דרך בהבנת מנגנוני השקיה והדישון בגידול התפוח.

פרופ' דן לבנון המנהל המדעי של מכון המחקר מיגל בירך בשם הנהלת המכון והחוקרים וציין: "מכון המחקר מיגל מודה לעמוס על שנים רבות של עשייה מדעית ברוכה לטובת חקלאות הגליל. השפעתו ותרומתו יוסיפו ללוות את צוותי המחקר והחקלאים שנים ארוכות" בין משתתפי המפגש - פרופ' רפי שטרן, שרוליק דורון ושלומי כפיר, שותפיו של ד"ר נאור למחקרים, אשר הרחיבו בצילומים וסיפורים על תרומתו הרבה שהשפיעה ותרמה ישירות לחקלאי האזור. יישר כח!

הנהלת מכון מחקר מיגל

הנהלת מכון מחקר מיגל
צילום עמוס לוין