הממשלה אישרה היום להקים מרכז חישובים אקלימי לאומי, שיאפשר למדוד נתונים אודות ההתחממות הגלובלית

הודעה משותפת של משרדי התחבורה, הגנת הסביבה, האנרגיה, החדשנות, המדע והטכנולוגיה, החקלאות ורשות המים: הממשלה אישרה היום להקים מרכז חישובים אקלימי לאומי, שיאפשר למדוד נתונים אודות ההתחממות הגלובלית

צעד נוסף לטיפול במשבר האקלים. הממשלה אישרה היום (יום ראשון) הקמה של מרכז חישובים אקלימי לאומי, שיופעל על ידי השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה, בהנחיית מינהלת היערכות לאומית למשבר האקלים, שהוקמה במשרד להגנת הסביבה

לאור הצורך בנתונים מדויקים להתמודדות עם משבר האקלים והשלכותיו הנרחבות, משרדי התחבורה, הגנת הסביבה, האנרגיה, החדשנות, המדע והטכנולוגיה, החקלאות ורשות המים החליטו להקצות כ-20 מיליון שקלים בחמש השנים הקרובות, במטרה להקים תשתית מחקר לאומית, לחקר שינוי האקלים בארץ ברזולוציה גבוהה.

לשינוי האקלים השלכות נרחבות על כל מגזרי המשק - על החקלאות, על משק האנרגיה, על התחבורה, על משק המים ואגני הניקוז, על מערכות ביולוגיות ומערכות אקולוגיות, על הסביבה הבנויה ואף על החוסן הלאומי והביטחון הלאומי.

בעוד הממשלה פועלת במרץ, כחלק ממאמץ בינלאומי לנסות ולבלום את השינוי, היא חייבת במקביל לפעול גם להיערכות מושכלת לשינויים, שלמרבה הצער יתרחשו בעשורים הקרובים. משרדי הממשלה עוסקים במיפוי סיכוני האקלים ובבניית תוכניות היערכות סקטוריאליות, בהנחיית מינהלת היערכות לאומית למשבר האקלים במשרד להגנת הסביבה, אולם נדרש לבסס את הפעולות וההחלטות, הן בנוגע למניעה והן בנוגע להסתגלות, על מחקר מעמיק ותובנות מדעיות.

לצורך הדמיות מפורטות, נדרשים משאבי מחשוב משמעותיים "מחשב על" בעל אלפי מעבדים ומשאבי אחסון בהיקפים עצומים. מרכז החישובים האקלימי מבוסס "מחשב-על" יאפשר לחזק את המחקר האקלימי ולהקים מאגר מידע פתוח של תחזיות אקלימיות מפורטות. זאת, במטרה לייצר תשתית ידע ראויה לקבלת החלטות ולהתמודד עם שינויי האקלים בישראל.

ישראל נמצאת באזור המתחמם מהר יותר מהממוצע העולמי, ורגיש מאוד לשינויי האקלים - בין השאר בשל משאבי המים הטבעיים המוגבלים והקרבה לרצועת המדבריות. בתוך המרחב הגיאוגרפי המצומצם של ישראל, מתקיים מנעד טופוגרפי ואקלימי רחב, המחייב ביצוע של סימולציות ברזולוציה גבוהה, כדי לתאר כהלכה את התהליכים המטאורולוגים המקומיים ואת שינויי האקלים בקו החוף, ברכסי ההרים, בבקעה ובערבה.

לאור ניסיונו ומומחיותו בהרצת סימולציות אקלימיות במחשבים מרובי מעבדים, השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה יופקד על הקמת התשתית וניהולה, אך התשתית שתוקם תהיה פתוחה לכלל חוקרי האקלים בממשלה ובאקדמיה. לאור הרמה האקדמית הגבוהה של המחקר הישראלי, מובטח כי התשתית הלאומית שתוקם בעקבות החלטה זו, תצעיד את ישראל לחזית המחקר העולמי בתחום.

ההדמיות יהיו של כל המרחב שסביבנו, כך שבסיס המידע הפתוח של התחזיות ברזולוציה גבוהה יוכל לשמש את כלל מדינות האזור ולקדם את המרחב כולו לקבלת החלטות הסתגלות מושכלות ומתואמות.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ מרב מיכאלי: "משרד התחבורה בראשותי שם בראש את הטיפול והמניעה של משבר האקלים, ולשמחתי יש לנו שותפות ושותפים בממשלה שיחד מבינים את חשיבות הפעולות המיידיות בנושא. אנחנו בעיצומו של תהליך חשמול התחבורה שלנו- מאוטובוסים, דרך מסופי טעינה ועד הרכבת הכבדה, העברנו החלטות ממשלה לתחבורה נקייה והפכנו את הפירמידה לעבר שימוש בתחבורה ציבורית ובת קיימא. הבשורה שבאישור הקמת מרכז החישובים מהווה עיבוי של מערך הפעולות שנעשות למען הסביבה שלנו, שיאפשר התמודדות טובה יותר עם משבר האקלים".

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "בעידן של משבר אקלים מתגבר, הקמת מרכז חישובים אקלימי היא צעד הכרחי. נתונים מדויקים על המצב של ישראל ויכולות ניתוח גבוהות לגיבוש תחזיות הם כלי עבודה קריטי להיערכות ישראל למשבר האקלים. בניית היכולת תאפשר לנו לזהות מוקדי סיכון, לבצע סימולציות של פיזור מזהמים ואיכות אוויר, לחשב תפוצת מחלות ומזיקים, ולקדם נושאים נוספים הנמצאים בליבת העבודה של המשרד להגנת הסביבה וחשובים לשם שמירה על בריאות הציבור והסביבה".

עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר: "ההתחממות העולמית היא איום גלובאלי הגורם לשינויים מרחיקי לכת בסביבת חיינו זהו אתגר בקנה מידה עולמי, ואנו מבינים היום יותר מתמיד, כמה חשוב שנקדים את המשבר הבא וניערך אליו מראש. על מנת להתמודד עם השלכות ההתחממות עלינו לאמץ שיטות פעולה חדשניות, ולקדם כבר היום פעולות שיוכלו לסייע לחקלאות להתמודד עם השלכות משבר האקלים בטווח הקצר והארוך, שיאפשרו לחקלאות להמשיך ולספק מזון טרי ובריא לאוכלוסייה".