המדינה תתמוך בחקלאי עוטף עזה שיקדימו לקצור את שדות החיטה והשעורה בהיקף של עד 8 מיליון ש״ח

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר: "החקלאים הישראלים הם לא רק שומרי הסף של ביטחון המזון שלנו, אלא גם שומרי הגבולות, ומיישבי הפריפריה. כבשנים קודמות, התמיכה תאפשר לחקלאי הדרום לבצע את עבודתם נאמנה אל מול האיומים הביטחוניים. אני מצדיע לחקלאי ישראל שמייצרים בכל יום את המזון שמגיע לצלחת של כולנו, גם תחת אתגרים ביטחוניים לא פשוטים"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הביטחון, משרד האוצר והקרן לשטחים פתוחים של רמ"י, גיבשו החלטה משותפת לתמיכה בחקלאי עוטף עזה בהיקף של עד 8 מיליון ש״ח לעידוד קציר ירוק או מוקדם, בדומה לתמיכה שניתנה בנושא על ידי המדינה בשנים האחרונות. 
במסגרת המהלך, חקלאים ששטחיהם בעוטף עזה, הסמוכים לגבול עם הרצועה, יקבלו תמיכה במטרה לקצור את התבואה לשחת ולתחמיץ כאשר השדה עדיין ירוק, טרם המועד הרגיל לקציר לגרעינים. מטרת התמיכה היא להפחית למינימום את הפוטנציאל לשריפות  העלולות להיגרם מבלוני התבערה. הקצאת התקציב לתמיכה, אמורה להביא לכך שמרבית החיטה והשעורה יקצרו ירוקים או חצי ירוקים, טרם התייבשותם, על מנת להימנע מאפשרות לשריפתם.

הזכאים לתמיכה יהיו חקלאים הנמצאים ב"קו האש" של טרור העפיפונים, המעבדים את שדותיהם בטווח 0 עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה. מדובר בשטחים בהיקף פוטנציאלי של 118,366 דונם של שדות חיטה ושעורה. הממשלה תעניק את התמיכה באמצעות תשלום של עד 100 ₪ לכל דונם שיקצר לשחת ולתחמיץ, בשלבים בהם השדה אינו דליק. 

ד"ר נחום איצקוביץ', מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר: "תמיכה זו, מעניקה תחושת ביטחון ו-ודאות עבור חקלאי העוטף ומשפרת את החוסן שלהם להמשיך ולעבד את הקרקעות סמוכות הגבול". 

שדות