החקלאים קוראים לבטל את הפחתת המכסים על פירות וירקות: "להמתין לממשלה הבאה"

במכתב שנשלח לרה"מ, שר האוצר ושר החקלאות טענו ראשי ההנהגה החקלאית כי טיוטת ההסכם שהעבירה להם הממשלה אינה תואמת את הסיכומים שהושגו בין הצדדים בראשית יולי.

עוד הם טענו כי העברת התמיכה הישירה שהובטחה להם מותנית באישור ועדת הכספים של הכנסת, מה שאומר שהממשלה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בעקבות פיזור הכנסת

ראשי ההנהגה החקלאית קוראים לעצור באופן מיידי את הפחתת המכסים על הפירות והירקות, זאת בטענה שטיוטת ההסכם שהעבירה הממשלה לחקלאים אינה תואמת את הסיכומים שהושגו בין הצדדים בראשית יולי. בנוסף, טוענים ראשי ההנהגה החקלאית כי חוסר היציבות השלטוני מביא לכך שאי אפשר לסמוך על כך שההתחייבויות השלטוניות לתמיכה ישירה אכן ימומשו.

נזכיר כי לפני כשנה הכריזו שר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות עודד פורר על פתיחת שוק הפירות והירקות ליבוא באמצעות ביטול מכסים ושינוי התקנות להגנת הצומח, זאת בתמורה למתן תמיכה ישירה לחקלאות המקומית. כחצי שנה לאחר מכן החליט ליברמן לחתום על הפחתת המכסים באופן חד צדדי, והיא נכנסה לתוקף במרץ האחרון. רגע לפני פיזורה של הכנסת, ביקשו חברי הכנסת להצביע נגד הצו ובכך להחזיר את המכסים, אך ברגע האחרון הושגו הסכמות עקרוניות. כעת מתברר כי ההסכמה העקרונית לא מצליחה להיות מתורגמת להסכמה סופית.