החקלאים לראשי הארגונים: "תקנו את החורים ברפורמה, לא סומכים על האוצר"

בעצומה שעליה חתמו עד כה 1,000 חקלאים מרחבי הארץ, הם מביעים את התנגדותם לרפורמה בחקלאות במתכונתה הנוכחית, וקוראים לראשי הארגונים החקלאיים והתנועות המיישבות "למשוך חתימתם מהסכם הרפורמה לאלתר, לעצור ולהתייעץ"

1,000 חקלאים נגד הרפורמה: ההסכם שנחתם בשבוע שעבר בין ראשי הארגונים למשרדי האוצר והחקלאות "מהווה סכנה מיידית להמשך קיומה של החקלאות", נכתב בעצומה שנשלחה לראשי הארגונים החקלאיים והתנועות המיישבות.

ארגוני החקלאים הגיעו בשבוע שעבר, לאחר משא ומתן אינטנסיבי, להסכם עם משרדי האוצר והחקלאות על עיקרי הרפורמה בענפי הצומח.

מובילי העצומה מתנגדים להסרת המכסים על ייבוא תוצרת חקלאית, עד שלא יושוו עלויות הייצור בארץ לעלויות במדינות הייבוא. נוסף על כך, הם דורשים התניה של הייבוא בייצוא הדדי אל מדינות המקור. "לא נפקיר את האגף להגנת הצומח בידי גופים פוליטיים", נכתב בעצומה. החותמים דורשים לבחון מחדש את עלויות העסקת עובדים הזרים בחקלאות. "התמיכות הישירות המובטחות לא מכסות את הנזק הבלתי הפיך שייגרם לחקלאות", נכתב, "ולפיכך יש לעצור לאלתר את הרפורמה החקלאית עד שיוסדרו העיוותים".