הזדמנות אחרונה להגשת בקשות במסגרת הדור הבא בחקלאות

חקלאים חדשים לשנת 2022

מאחר שהתקציב שהוקצה לנושא בסך 10 מיליון ₪ נוצל במלאו, ביום ה' ה- 2.6.2022 מערכת מנהלת ההשקעות תיסגר להגשת בקשות חדשות במסגרת 'הדור הבא בחקלאות – חקלאים חדשים לשנת 2022'.

את הבקשות יש להביא/לשלוח במייל/להעביר סטאטוס למנהלת עד יום ה' ה – 9.6.2022.

לינק לאתר