ההתחממות הגלובלית פוגעת בחקלאים: "סכנה קיומית, גזר דין מוות"

בשל השינויים החריגים באקלים העולמי מחירי הפירות והירקות מזנקים, איך זה משפיע על החקלאים? "יש חקלאים שבקיץ האחרון לא הצליחו להוציא פרי אחד"

בשנים האחרונות מובילים שינויי האקלים ללא מעט אסונות, שריפות, הצפות ומזג אוויר קיצוני שפוקד את כל העולם. גם בארץ, עובר עלינו גל חום חריג לחודש נובמבר. ההשפעה על החקלאות היא אדירה. במהלך הקיץ האחרון התמודדו חקלאי ישראל עם תוצרת חקלאית דלה, מה שהוביל לעליית מחירים משמעותית ואף הכפלה של המחירים לצרכן.

בשל המשמעויות הכבירות של ההתחממות הגלובלית על החקלאות הוחלט כי במסגרת וועידת ישראל לחקלאות תהיה הסוגיה הזו אחת המרכזיות עליה ידונו שרים, חברי כנסת, ראשי הארגונים החקלאיים והחקלאים עצמם.

"אנחנו חווים נזקים אדירים מההתחממות הגלובלית, היא מהווה סכמה קיומית ממשית לחקלאות, יש חקלאים שבקיץ האחרון לא הצליחו להוציא פרי אחד – זה גזר דין מוות", מספרים חקלאים.

על פי נתוני הקרן לנזקי טבע עולה כי במהלך השנה האחרונה בשל היבול הנמוך הנובע מההתחממות הגלובלית שילמה הקרן פיצויים הגבוהים פי 4 ביחס לאשתקד בענף הזית (12 מיליון שקלים) ופי 2 מאשתקד למגדלי הפירות (86 מיליון שקלים), ולענף הפלחה (27 מיליון שקלים).

מדובר בשיא שלילי של 20 שנים. הירידה המשמעותית ביבול נובעת מהיעדר מנות קור – דבר שמוביל לירידה ניכרת בכמות היבול ובאיכותו. לאור הירידה בכמויות נרשמת עליית מחירים משמעותית בשווקים כאשר גם העדר גשמים בתקופה זו של השנה מהווה קושי נוסף על החקלאים והגידולים.

התחממות גלובלית

התחממות גלובלית