הגנת הצומח בדובדבן - עדכונים ותזכורות

מטרת דפון זה היא להזכיר ולרענן את הידע בדבר הפגעים האפשריים לפקוד את גידול הדובדבן במהלך הקטיף ולאחריו. חשוב לגלות ערנות להימצאות המזיקים כדי לשמור על העלווה גם לאחר הקטיף.