האתגר הגדול של העולם - ייצור אנרגיה מתחדשת 

שילוב טכנולוגיית אגרי-וולטאי בענף החקלאות כפוטנציאל לייצור חשמל נקי שימור חקלאות ויכולת ייצור מזון בתנאי מזג אוויר משתנה

בוועידה הבינלאומית SunnySide APV SUMMIT 2023
יקודמו פתרונות יישומיים לחסמים בהקמת מתקני אגרי-וולטאי עוד בשנה זו בשיתוף - משרדי האנרגיה, החקלאות, הכלכלה, הגנת הסביבה, המדע, פורום האקלים של בית הנשיא, משרד האנרגיה הגרמני וחברות אנרגיה בינלאומיות 

הוועידה הבינלאומית מתקיימת ביזמת מכון המחקר מיגל ומכון פרנהופר מגרמניה- בתמיכת משרדי ממשלה וחברות אנרגיה מתחדשת- בשבוע הבא, ב-1-2 במרץ, בגליל העליון.

ככל שהשפעת שינויי האקלים על כלל ההיבטים בחיינו הופכת ברורה יותר, כך גם הצורך הדחוף בפתרונות ברי קיימא. שני היבטים קריטיים באתגרים העומדים בפני האנושות- החיפוש אחר מקורות אנרגיה מתחדשים והצורך להתאים את אופן גידול המזון, בתנאי אקלים קשים ובלתי צפויים. 
בעבר עסקו חוקרים בהיבטים אלו כל אחד לחוד, פיתחו מצד אחד אמצעים לייצור חשמל מאנרגיית השמש, ומצד שני בחנו טכניקות חקלאיות חדשות. עם זאת, בשנים האחרונות הצטברו יותר ויותר נתונים על יתרונות הטכנולוגיה האגרי-וולטאית APV המשלבת את שני ההיבטים: שימוש בקרקע חקלאית לגידולים והפקת אנרגיה סולארית בו-זמנית.

היעד שהציבה ממשלת ישראל לשנת 2030, הינו הפקה של 30% מהחשמל באמצעות אנרגיה ירוקה, אך כיום 
רק 10% מהחשמל בישראל מבוסס על אנרגיות מתחדשות, לעומת מדינות מובילות באירופה כמו גרמניה, ספרד, אנגליה וצרפת, שם כבר מדובר על 50% בממוצע. אין ספק שישראל נמצאת בפיגור ביחס לארצות המערב ומתבססת על דלקים מזהמים להפקת חשמל.

אורי בן הרצל סמנכ"ל פיתוח עסקי במכון המחקר מיגל אומר כי, ייצור אנרגיה חדשה הוא אחד האתגרים הגדולים של העולם, וכי המטרה שהציבה לפניה ישראל לייצור 30% מהחשמל מאנרגיה נקייה, הינו מאתגר, אך אפשרי. "אין סיבה שמדינות העולם, בהן פחות שמש, יניעו את הנושא וישראל לא תוכל להגיע גם היא ליעד בשיתוף משרדי הממשלה ורשות החשמל, שכבר נרתמו לכך. בוועידה נתרכז בטכנולוגיית האגרי-וולטאי, במטרה לנצל את שטחי החקלאות הרבים וליצור בהן דו-שימוש, לגידולים חקלאיים ובמקביל על אותו שטח, לייצר גם חשמל נקי פוטו-וולטאי PV, שיגביר את יעילות השימוש בקרקע, תוך פוטנציאל לתרום לצמצום קונפליקטים. בנוסף, הטכנולוגיה צפויה לייצב את התשואות החקלאיות, באזורים הפגיעים להשפעות שינויי האקלים, על ידי מתן הגנה ממזג האוויר וחיזוק כלכלה ופרנסה באזורי הפריפריה", אומר בן הרצל ומוסיף: "בעתיד הלא רחוק תהפוך האנרגיה הירוקה למצרך מבוקש, בעיקר בתחום התעשייה, עקב מחיר הפקת החשמל שאמור לרדת עם הזמן, ואנו חייבים להיות ערוכים לכך כאן בישראל".

בוועידה ישתתפו- קובעי מדיניות ואסטרטגיה ממשרדי הממשלה והרשויות הרלוונטיות, חברות אנרגיה בינלאומיות, חוקרים, יזמים וחקלאים ויוצגו בו- ממצאים המדגימים את הצורך בגישות רב-ממדיות ובינתחומיות לפיתוח החקלאי ובהתמקדות מחקרית מוגברת בשיקולים חברתיים-פוליטיים. כמו כן, תתקיים הערכה של החסמים השונים וההזדמנויות להתפתחות, בחינת המכשולים לרתימת חקלאים, חקר אתגרי הפיתוח של התעשייה הסולארית המובילה, חשיפת הערכות בין מחזיקי עניין מרכזיים- קהילות, סביבה ומסגרות משפטיות, שיכולות לשלב כוחות ומידע לקראת קבלת החלטות חקלאיות, יחסי בעלי עניין ועיצוב מדיניות בארץ ובעולם. 

בנוסף יבחנו בשולחנות עגולים- החסמים החברתיים-פוליטיים, כמו אתגרים טכנו-כלכליים, התנגדות קהילתית, היעדר תמריץ פיננסי ומדיניות מגבילה של שימוש בקרקע. יבחנו ההזדמנויות החברתיות-פוליטיות: גיוון הכנסה, ביקוש לאנרגיה והפחתת פליטות, הקמת מוקדי מחקר וגיבוש ידע כולל בינלאומי.

כמו כן, תיערך ישיבת העבודה הראשונה של הצוות הבין משרדי של משרדי האנרגיה הישראלי והגרמני- במסגרת שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה בין המדינות, עליו הוחלט בוועידת האו"ם האחרונה לשינויי אקלים. 

הוועידה הבינלאומית SunnySide APV Summit 2023, תתקיים במלון גליליון, בגליל העליון- ב-1-2 במרץ 
 

הדמיות חברת דוראל

הדמיות חברת דוראל