הארכת ההליך המהיר לקליטת עובדים זרים בחקלאות במקום עובדים נוטשים

מכתבו של אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל לג"ב ענסל משש, ראש מנהל שירות למעסקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

המכתב (המצורף) נוגע בשתי נושאים המהוים הקלה בהעסקת עובדים זרים, העסקה שנפגע עקב הקורונה.

עובד תאילנדי

עובד תאילנדי