דרישת ההסתדרות לתשלום דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני משכר העובדים הפלשתינאים

לאחרונה קיבלו חקלאים מעסיקים מכתב דרישה מאת הסתדרות העובדים החדשה, בו -נדרשו מעסיקים של עובדים פלסטינים, להעביר להסתדרות דמי חבר/דמי טיפול ארגוני.


בעקבות פניות ושאלות שקיבלנו, אבקש לחדד ולהבהיר כי לפי חוק, חובת העובדים לשלם דמי חבר להסתדרות חלה רק על עובד שהוא חבר ההסתדרות, כלומר הצטרף מרצונו לארגון עובדים והסכים לשלם לו דמי חבר.


באשר לדמי טיפול, חובת המעסיק לנכות מהעובד דמי טיפול )בכפייה( ולהעבירם להסתדרות,
חלה רק כאשר המעסיק חבר בארגון המעסיקים הרלוונטי, כלומר בהתאחדות האיכרים.
מעסיק שאינו חבר בהתאחדות האיכרים פטור מחובה זו.

ראו קובץ מצורף

עובד פלסטינאי

עובד פלסטינאי
Image by Aamir Mohd Khan from Pixabay