דרושה תכנית להצלת ענף החקלאות

מזכ"ל הקיבוץ הדתי רואה במאבק בקורונה הזדמנות להבנת חשיבות החקלאות והצורך בתכנית חקלאית מוסדרת "שלא נזדקק לחסדי זרים בעת משבר".

מזכ"ל הקיבוץ הדתי, אמיתי פורת, קורא להנהגה בישראל לקבוע תכנית חקלאית מסודרת שתאפשר לענף החקלאות לשרוד גם בתקופות שגרה וגם בעיתות חירום.

את דבריו אומר פורת בראיון רגעים לאחר ישיבה של התאחדות חקלאי ישראל שבה עלתה הסוגיה לפרטיה לצד מצוקת החקלאים. "העידן הזה הוא עידן שמדגיש את מושג ביטחון המזון הלאומי ואת חשיבות היכולת לייצר מזון בסיסי בעצמנו ללא חסדי זרים. כדי שזה יקרה, לא רק בתקופות משבר אלא גם בימים כתיקונם, צריך שתהיה תכנית לאומית בנושא הזה. הדברים נשחקו בשנים האחרונות. במיוחד עכשיו חשוב להזכיר את זה".

עובדים בשדה

עובדים בשדה
Image by Quang Nguyen vinh from Pixabay