דו"ח שאריות חומרי ההדברה

בפירות וירקות מקומיים לשנת 2021: 92.4% מהדגימות עומדות בתקן

נמשכת מגמת העלייה באחוז הבדיקות העומדות בתקן: מעל למחצית מהדגימות של תוצרת ישראלית מקומית נמצאו ללא שאריות כלל של חומרי הדברה (51.1%)! השנה הבדיקה כללה כ-1,500 דגימות בהן 70 גידולים שונים משדות חקלאיים ומבתי אריזה מתוצרת מקומית

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל בכל המישורים על מנת לספק מזון בטוח ובריא לתושבי מדינת ישראל. המשרד ימשיך להפעיל מנגנונים רבים של בקרה על התוצרת החקלאית, למען שמירה על תוצרת ישראלית איכותית".

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את תוצאות בדיקות הסקר השנתיות שמבצעים השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד: ממצאי הסקר עולה כי 92.4% מהדגימות עמדו בתקן, ו-51.1% מכלל הסקר של תוצרת ישראלית מקומית נמצאו ללא שאריות חומרי הדברה כלל. מתוך אלה שנמצאו עם שאריות חומרי הדברה בטווח התקן המאושר במדינת ישראל: 1,820 ממצאים התגלו בדגימות בטווח התקן, מתוכן למעלה מ- 1,195 בטווח הנמוך של התקן בין 0 ל-25 אחוזים ו-77 ממצאים מעל התקן.

במשרד מדגישים כי מתוך 8% חריגות, 3.4% נמצאו כחריגות קלות ברמות נמוכות מאוד, ונבעו ככל הנראה מרחף של חומרי הדברה הנישאים באוויר משדות סמוכים, רמות סף של רגישות המכשור האנליטי המזהה חריגות אפסיות, סטייה נמוכה מאוד מערכי השארית המרבית המותרת ועוד. עוד עולה כי 3.2% מהחריגות נבעו משימוש בתכשירים מאושרים בארץ, אך לא מורשים לסוג הגידול שנדגם (בעיקר בגידולים בהיקפים מזעריים כמו דובדבן, סלק אדום, קולרבי, ליצ'י, משמש וצנון), ולאו דווקא בשל שיעורים גבוהים בשאריות חומרי הדברה. יותר ממחצית של אותם ממצאים התגלו בריכוזים נמוכים מאד (כל שארית של החומר אפילו בשיעורים אפסיים נחשבת כחריגה). בשיעורים מעל הממוצע בחריגות נמצאו: אגס, דובדבן, פטרוזיליה, מלפפון, מנטה, ענבים, משמש ועגבנייה.

טרקטור מרסס