בתוך שלוש שנים בלבד קנט שילמה למגדלי הירקות למעלה מ-200 מיליון ש”ח פיצויים בעקבות נזקי מזג האוויר לגידולים

למעלה מ-200 מיליון ש”ח. זהו סכום הפיצויים ששילמה קנט בשלוש השנים האחרונות, למגדלי הירקות בלבד.

כך עולה מסיכום שערכה הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לקראת חידוש ביטוחי הירקות לעונת 21-22. למי שאינו מודע להשלכות המעשיות של שינויי האקלים וההתחממות הגלובאלית

מדובר בנתון מדהים, אבל את החקלאים הוא לא מפתיע. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר. רק בחורף האחרון היינו עדים לשילוב של מספר אירועי גשם קיצוניים שגרמו להצפות קשות ולפגיעה קשה בגידולים. מצד שני היינו עדים לתקופת יובש ארוכה מאוד, של קרוב לשלושה שבועות בעיצומו של החורף, שגרמה לנזקים של עשרות מיליוני שקלים לגידולים השונים ולפגיעה בהיקף היבול. הבשורה הרעה בהקשר זה היא שאירועים שנתפסו כחריגים הופכים לנורמה לה אנו עדים בשנים האחרונות, נורמה שצפויה להחמיר בשנים הבאות. הבשורה הטובה, יחסית, היא שקנט ממשיכה לפתח ולשפר את הביטוחים למען החקלאים, כך שיתנו מענה ביטוחי נרחב לנזקים הכלכליים הנגרמים בעקבות אותן תופעות אקלימיות.

במסגרת חידוש הביטוח עודכנו, בין השאר, זנים, מועדי שתילה, משך ימי הביטוח וסכומי הביטוח בגידולים השונים. כמו כן הביטוח יכלול השנה גם גידולי קייל בשטח פתוח ובבתי רשת וגידולי בזיל לזרעים (בביטוח המרחב בלבד). בביטוח תפוחי אדמה עודכנו ימי הגידול, בהתאם לנספח הערכת הנזקים.

כמדי שנה, מועצת הצמחים – ענף הירקות, רכשה גם השנה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי לכל מגדלי הירקות אשר רשומים במועצה כחוק.

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח המורחב, המתבצע ישירות בקנט. בקנט ממליצים למגדלים לרכוש ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב, המעניקים כיסוי ביטוחי גבוה יותר ומצמצמים את הפגיעה הכלכלית בעת נזק. בנוסף, ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי. יודגש כי המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים. בהקשר זה יצוין כי מתוך 200 מיליון השקלים ששילמה קנט למגדלי הירקות בשלוש השנים האחרונות, למעלה מ-184 מיליון שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

 

שדה יבש

שדה יבש