בשורה לצרכנים: משרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקות

מדובר ברביזיה נוספת בחומרי הדברה, במסגרתה המשרד פוסל לשימוש שורת חומרי הדברה 

כחלק מפעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום השימוש בתכשירי הדברה בפירות וירקות, עורך המשרד מזה שלוש שנים בחינה מחודשת של חומרי הדברה המאושרים לשימוש כיום בישראל. מטרת הבחינה מחדש אשר החלה בשנת 2017, היא לבחון את התועלת והנזק מהשימוש בחומרי הדברה שמאושרים לשימוש בישראל, אך אינם מאושרים באירופה, הנחשבת למחמירה בעולם מבחינת שאריות חומרי הדברה. 
מהלך זה מצטרף לרביזיה שביצע המשרד לפני מספר שנים להוצאה כליל של חומרים מ"הדור הישן", במסגרתה הוצאו משימוש תכשירי הדברה המכילים זרחנים אורגניים, טריאזינים ופחממנים כלוריים.

הרביזיה הנוכחית שמוביל המשרד כללה שורה של חומרי הדברה שונים, ביניהם: קוטלי עשבים, קוטלי חרקים ואקריות וקוטלי פטריות וחיידקים. בנוסף, נבדקו גם חומרי הדברה המיועדים למכרסמים, חומרים לטיפול לאחר קטיף ולאיוד. משרד החקלאות הורה על הפסקת השימוש ב-10 חומרי הדברה פעילים, והגביל משמעותית את השימוש ב-33 חומרי הדברה כך שניתן להשתמש בהם רק בגידולים קריטיים אך אין להם חומר תחליפי. 6 חומרים נוספים עוד בבחינה, ובמקביל במשרד החקלאות מגבשים תכנית רביזיה לחומרי הדברה הרשומים בישראל אך לא רשומים באירופה.
כאמור, הרביזיה נועדה לבחון שימוש בחומרי הדברה המאושרים בארץ ואינם מאושרים באירופה. עם זאת, מדגישים במשרד החקלאות כי בין ישראל ואירופה קיים שוני רב במזג האוויר המשפיע על החקלאות והמזיקים וכתוצאה מכך על השימוש בחומרי הדברה. החורף הישראלי חם וקצר יחסית, על כן אין "איפוס ומחיקה" של אוכלוסיית המזיקים, ובגלל שהקיץ יבש ישנם יותר מזיקים שמתמודדים איתם, ומכאן עולה כי הצורך בשימוש בתכשירים של קוטלי חרקים ואקריות שונה מאירופה. האירופאים פוסלים גם חומרים העלולים לפגוע במי התהום שלהם, בישראל לא נשקפת סכנה כזאת שברוב שטחי ישראל מי התהום אינם גבוהים וסמוכים לפני הקרקע בשונה ממדינות אירופה.
שוני נוסף המשפיע של השימוש בחומרי ההדברה הוא מאפייני וצרכי החקלאות בארץ ובאירופה והשוני בסוגי הנגעים המזיקים. בעוד שבאירופה הבעיה העיקרית איתם מתמודדים בנושא הגנת הצומח היא מחלות הצמחים, בארץ הבעיה העיקרית היא החרקים המזיקים. ההבדלים הללו הובילו למסקנה כי לא כל חומר אשר איננו רשום באירופה הוא אוטומטית "רעיל" ויש לפסול את השימוש בו. בישראל נכון להיום רשומים כ-450 חומרי הדברה שונים. לעומת זאת, במדינות האיחוד האירופי מאושרים כ-520 חומרים פעילים ונוסף לכך, רשומים יותר מ-50 חומרים פעילים בחלק ממדינות האיחוד על אף שהחומרים אינם מאושרים באיחוד כמענה לצרכים החקלאיים החיוניים באותם מדינות ספציפיות.

ד"ר לילא שיני חג'-יחיא, מנהלת אגף כימיה ותכשירי הדברה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת: "משרד החקלאות שם לנגד עיניו את בריאות הציבור והסביבה יחד עם קיום חקלאות בת קיימה ובריאה בישראל, על כן למרות הצורך החקלאי משרד החקלאות החליט על הפסקת השימוש בחומרים שנאסרו לשימוש באירופה, על אף שהשימוש בהם נחוץ לחקלאות. חשוב להבהיר כי גיבוש רשימת החומרים לא נעשה על סמך בחינת רעילותם והסכנות הנשקפות מהם, אלא על עצם העובדה שהחומרים אינם רשומים באירופה. יצוין כי מדיניות בחינה והוצאה משימוש של תכשירי ההדברה באירופה היא מהמחמירות בעולם".
 

ריסוס

ריסוס