בשבוע הקרוב עתידה מועצת רשות המים לדון בעליית מחירי המים לחקלאות.

"מים לישראל", האגודה המרכזת את אגודות המים לחקלאות בכל רחבי הארץ קוראת לרשות המים לדחות את הדיון.

"אין זה הזמן להעלות מחירים כאשר הממשלה הקודמת סיימה את תפקידה והחדשה טרם הושבעה.

אסור לרשות המים לקבל החלטה שאיננה מוסכמת במציאות הפוליטית בישראל בהעדר ממשלה שתקבע מדיניות", אומר איתן ברושי, יו"ר מים לישראל, ומוסיף, "לדעתנו, ולדעת גורמים בכירים נוספים, אין הצדקה להעלות את תעריפי המים לחקלאות ובמקביל יש לפעול על מנת להוזיל את עלויות מי הקולחין".

על הממשלה החדשה לקבוע מדיניות ברורה ביחס לחקלאות בישראל, להגדיר מטרות ולהקצות משאבים בהתאם. המים הם אמצעי להשגת המטרות שהן ביטחון המזון וביטחון תזונתי.

"העלאת מחירי המים כיום תגרום לעליית מחירי התוצרת החקלאית, הקטנת הייצור החקלאי, נטישת קרקעות שכלכלית לא יהיה שווה לגדל עליהם תוצרת ועוד", מסכם ברושי, "אנו פונים לרשות המים בבקשה להוריד מסדר היום את הדיון בנושא".

רקע תעריף למים שפירים: בשנת 2021 עמד על 1.86 ש״ח למ״ק אחרי עלייה טכנית בלבד בשל מדדים, מחיר צפוי בשנת 2023 – 1.979 ₪ למ״ק. לפי דוח שומרת, רפורמה שרשות המים מקדמת, התעריף הצפוי בשנת 2028 – 2.57 ש"ח למ״ק.

השקיה