בקשה להשתתפות מגדלי הפירות בהפגנת סוחרי השווקים הפתוחים בישראל

כידוע, במסגרת הפעולות עליהם החליטה ממשלת ישראל בהקשר לקורונה ) Covid-19 ( נתקבלה
החלטה על סגירת השווקים הפתוחים בישראל .
מיותר לציין את הנזק שנגרם בעקבות החלטה זו הן למגדלי הפירות והירקות והן לקהל הצרכ נים, כל
זאת בנוסף לנזק שיגרם לנו המגדלים בעקבות סגירת מוסדות שונים כגון: מסעדות, בתי מלון גני
אירועים ועוד. .
ההשפעה הישירה על המגדלים היא ברמה של 30% מנפח השיווק של תוצרת טרייה ומשפיע גם על
קריסת המחירים ברשתות המוצפות בסחורה שהייתה בדרך כלל מיועדת לשווקים ולמוסדו ת.
בפרסומי תוכניות הממשלה לקראת החזרה ההדרגתית לשגרה נעדרת לחלוטין התייחסות לשווקים
הפתוחים .
איגוד יושבי ראש ועדי סוחרי השווקים בישראל החליט לצאת להפגנה מול משרד ראש הממשלה
בירושלים בדרישה לפתוח את השווקים לאלתר .
בעקבות החלטה זו, הוחלט בצוות שהוקם בעקבות משבר הקורונה בחסות התאחדות חקלאי ישראל
(צוות הכולל את נציגי כל הארגונים החקלאיים) לתמוך ולצאת להפגנה זו.


ההפגנה תתקיים ביום ראשון הקרוב ה 19/4/2020 בשעה: 10:00 מול משרד ראש הממשלה.
מתכנסים בשעה 9:00 בכיכר מול האוניברסיטה .


לאור זאת א נו פונים למגדלי הפירות לעשות כל מאמץ ולהשתתף בהפגנה כי זו הסחורה שלנו שלא
נמכרת ומאבדת מערכה .
הנסיעה בכבישים מותרת לכל מי שמשתתף בהפגנה )ההפגנות מוחרגות בתקנות( כמובן שאנחנו נקיים
במסגרתה את כל הכללים שנקבעו ע"י משרד הבריאות כמו: מסיכות מגן, כפפות וכן שמירה על מרחק
של 2 מטר האחד מהשני וכן נסיעה של לא יותר משני אנשים ברכב .
אני מבקשים בדחיפות להעביר את שמות המשתתפים בווטצאפ לחתום מטה בטלפון 050-5369639
בהקדם האפשרי.

בברכ ה
ירון בלחסן
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירו ת

הפגנה

הפגנה
Image by Broadmark from Pixabay