בפרדס עונת 2021/22 נפתחה רשמית בחודש ספטמבר

עונת 2021/22 נפתחה רשמית בחודש ספטמבר עם תחילת קטיפי האשכוליות, הפומלית והפומלו צ'נדלר.

בעונה הנוכחית זנים אלו מאופיינים בריבוי פירות ויבולים, וגודל הפרי בינוני וקטן. נראה שהביקוש לפרי גדול ובינוני ימשיך גם בהמשך העונה, לאור היבולים הגבוהים גם אצל המתחרים שלנו בספרד ובטורקיה.

הדרום אפריקאים סיימו את מכירת האשכוליות שלהם במחירים טובים וסבירים. בימים אלה חלה ירידת מחירים באירופה, בעוד שבמזרח הרחוק, בסין, ביפן ובדרום קוריאה הם גבוהים בהפרש משמעותי, ויעדים אלה מועדפים עתה על יצואני האשכולית הישראלית. ביצוא האשכוליות לאירופה אנו נמצאים בתחרות מתמדת עם הספרדים והטורקים, ולכן בהמשך העונה המחירים יהיו כנראה נמוכים יותר. בתעשייה נמשך הביקוש לאשכוליות אדומות ולבנות, והמחירים המוצעים עבורן הם 0.9-0.7 ₪ לק"ג בשער הפרדס. בעונה זו כמות יבולי התפוזים גבוהה ביותר, וגודל הפרי בינוני וקטן.
בזן אורי היבול סביר, ויש שונות רבה ביבול בין החלקות. זו השנה השנייה שנעשה בתקופה זו ניסיון לקדם בשיווק את הזן רדסון, שהוא הכלאה של אשכולית אדומה ופומלו, ולשם כך, חברו כל הגורמים בענף: מנהל המחקר, ענף ההדרים במועצת הצמחים, מדריכי ההדרים, המשווקים ובתי אריזה.
 

הדרים

הדרים