ביעור נגעים

במקרה של איתור נגע הסגר בישראל, בין אם במערכי הניטור והסקרים של אגף אקולוגיה ובין אם בהגעת דוגמאות מכל מקור אחר,

האגף מתחיל בפעולות תגובה ראשוניות במקביל לעריכת סקר מיקוד (delimitation survey) לאיתור מהיר של תפוצת המזיק.

במקרה של איתור נגע הסגר בישראל, בין אם במערכי הניטור והסקרים של אגף אקולוגיה ובין אם בהגעת דוגמאות מכל מקור אחר, האגף מתחיל בפעולות תגובה ראשוניות במקביל לעריכת סקר מיקוד (delimitation survey) לאיתור מהיר של תפוצת המזיק. השאיפה במקרה כזה היא להתחיל בפעולות להכחדת המזיק בכדי לא לאבד זמן יקר עד קבלת תוצאות הסקר לתפוצת המזיק וקביעת מדיניות להתמודדות עם הנגע.

דוגמאות לפרויקטים לביעור נגעים, חלקם למטרת הכחדה וחלקם מתמשכים, למטרת הורדת אוכלוסיות המזיקים:

  • ביעור העשב הפולש אמברוסיה גריי בבקעת שפייה
  • מערך מלכודות ללכידה המונית של זבוב פירות האפרסק
  • ביעור פסילת ההדר האסייאתית
  • ביעור מגינית סן חוזה בתל דן
  • טיפול מניעתי לדקלים קנרים כנגד חדקונית הדקל האדומה באילת.

יצחק דוד – מנהל תחום תכנית חירום וביעור נגעים, טלפון 050-7224522

מאור זויתן – מרכזת בכירה ניטור נגעים בשדה, טלפון 054-6133117