ביטול נוסף של המכס על החלב

גובל בהרס תעשיית החלב ללא כל סיבה

שר החקלאות מר אבי דיכטר כותב לשר האוצר מר בצלאל סמוטריץ:

עבודת מטה שבוצעה במשרדי העלתה כי לא קיימת בעיה בקיבולת ייצור החלב במדינת ישראל וכך גם לא קיימת כל
בעיה באספקת חלב גולמי למחלבות. הבעיה נעוצה ככל הנראה בכשלים הנובעים מההסדרים שבין המחלבות
לרשתות השיווק.

כמו כן הוא מוסיף

הסרת המכס על החלב תביא לאובדן אמון, אי עמידה בהסכמים ופגיעה הרסנית ולא מידתית במחלבות וברפתנים.
זוהי הפרה של שורה של הסכמים שחתמה הממשלה עם הרפתנים ועם המחלבות. מהלך זה ישפיע על האפשרות של
המדינה להגיע בעתיד להסכמים עם ענפים שלמים במגזר העסקי, הפרטי והציבורי.

המכתב מצורף כאן

אבי-דיכטר

אבי-דיכטר
צילום-רז-גרנות