בהיקף של 30 מיליון ש״ח: משרד החקלאות יתקצב רכישה והטמעה של טכנולוגיות לחקלאים

המשרד פרסם נוהל תמיכה ברכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון וחקלאות מדייקת שמטרתו להגביר את תפוקת ייצור המזון המקומי

חקלאי שיזכה בתמיכה יוכל לקבל עד כשליש (30%) משווי השקעתו בטכנולוגיה | השר דיכטר: ״נמשיך להוביל את החקלאות הישראלית להישגים חסרי תקדים״

משרד החקלאות פרסם תמיכה בהיקף של 30 מיליון שקלים לרכישה והטמעה של טכנולוגיות לחיזוק החקלאות המקומית. שר החקלאות דיכטר: "נמשיך לקדם את החקלאות הישראלית באמצעות שימוש בכלים מתקדמים, כך נגדיל את הפריון החקלאי ונגיע להישגים חסרי תקדים". 

המשרד פרסם נוהל תמיכה ברכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון וחקלאות מדייקת שמטרתו להגביר את תפוקת ייצור המזון המקומי. תקציב התמיכה, שצפויה לחזק את החקלאות המקומית, יעמוד השנה על 30 מיליון ש"ח. חקלאי שיזכה בתמיכה יוכל לקבל עד כשליש (30%) משווי השקעתו בטכנולוגיה. בנוסף, על מנת לעודד טכנולוגיות בפיתוח וייצור מקומיים, חקלאי שיעשה שימוש במיכון שיוצר בישראל יוכל לקבל תוספת מענק בשיעור של 5%, כך שהשקעת המשרד תוכל להגיע ל-35% מסך ההשקעה המוכרת.