ארגון מגדלי פירות משתתף בצערו של אילן אשל במות רותי אשתו.