אנו מזמינים אתכן ואתכם להצטרף לאירוע חקלאות הווה-עתיד בכנסת ישראל


משרד החקלאות, בשיתוף כנסת ישראל והשדולה החקלאית, גאה לקיים את יום החקלאות 2023, במשכן הכנסת בנושא:

"חקלאות – הווה ועתיד". האירוע יתקיים בתאריך 11.7.2023, בין השעות 8:30 - 17:30. באירוע ישתתפו שרים, חברי כנסת, חקלאים, ארגוני חקלאות והתיישבות, תנועות התיישבות. היום כולו יעסוק בחקלאות על כלל היבטיה, לרבות הדיונים בוועדות הכנסת.

על מה נדבר? במהלך היום ועדות הכנסת תעסוקנה בענפי החקלאות השונים, ממגוון היבטים. בין היתר: משבר האקלים והשפעותיו על החקלאות וביטחון המזון, הוזלת מחירי הייצור של תוצרת חקלאית באמצעות הגדלת הפריון והגדלת מכסות העובדים הזרים, חקלאות בראייה מגדרית, ישראל כמעצמה טכנולוגית בחקלאות ועוד. הוועדות תהיינה במעמד שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר וכן סגן השר, ח"כ משה אבוטבול. מצורף הלו"ז המלא.

לאחר מכן (14:30), יתקיים האירוע המרכזי במסגרתו, יעניק שר החקלאות וח"כ, אבי דיכטר, וחברי השדולה החקלאות, לשישה חקלאים פורצי דרך, המייצגים את העשייה החקלאית העכשווית תוך ראייה אל העתיד, כהווייתו, שהופכים רעיונות למעשים, וחלומות למציאות.

לאורך כל היום תוצגנה תערוכות של מחקרים ופיתוחים חדשניים בענפי החקלאות.

במסגרת זו, אנו מזמינים אתכן ואתכם להגיע לאירוע,

להשתתפות בוועדות: יש להירשם באתר הכנסת.
להשתתפות באירוע המרכזי, יש להחזיר במייל חוזר את כל הפרטים, לרבות: שם מלא, מס' ת"ז, מספר טלפון.
לקראת האירוע ובמהלכו, נשמח להעניק ראיונות במגוון נושאים – למעוניינים יש ליצור קשר באמצעות מייל זה

הרפורמה בחקלאות – כן או לא?; הורדת מחירי הייצור = הורדת יוקר המחייה: כיצד נוכל לענות על המחסור בכוח אדם ולהוזיל את מחירי המים?
כיצד ישראל יכולה להיערך לקראת שינויי האקלים, ועל אף השפעותיהם לדאוג לביטחון מזון של תושביה?; תמונת מצב של חקלאות ישראל 2050.
תכנון ענפי החקלאות – יתרונות וחסרונות; כיצד נמשוך צעירים לענף ונוריד את הגיל הממוצע של מי שמייצר לנו את המזון בישראל שעומד כיום על 65?
AI גם בחקלאות – היום בו רובוטים יהיו בכל שדה - שילוב טכנולוגיה בענפי החקלאות כמענה לחוסר בכוח אדם, התאמת פתרונות להשפעות שינויי אקלים, שילוב נשים בחקלאות.
סימון איכות התוצרת החקלאית כמענה ליוקר המחייה בתוצרת חקלאית, סימון ארץ מקור על התוצרת החקלאית המקומית והמיובאת.
איך מכניסים טכנולוגיה לחקלאות? איך מעלים את הפריון? איך נגדל את הסלט שלנו בעתיד?
אתגר שמירה על קרקע פורייה לצד המשך עיבוד הקרקע לטובת ייצור המזון בישראל, טיפול באזורים בעלי סיכון גבוה לשיטפונות, על רקע שינויי האקלים, חקלאות משמרת לטובת הדורות הבאים.


שריינו את המועד ביומנכם! 11.7.2023

להלן הלו"ז המתוכנן:

08:30 – 13:30 דיונים בוועדות הכנסת

09:00

ועדת העבודה (עובדים זרים):

 • הגדלת מכסות עובדים זרים לחקלאות, והרחבת ההסכמים עם מדינות נוספות.
 • המטרה היא להוזיל את מחירי הייצור של התוצרת החקלאית בישראל, תוך הגדלת פריון העבודה וצוות העובדים.
 • הגדלת כמות העובדים הזרים תסייע לחקלאים לממש את מלוא הפוטנציאל שבייצור המקומי, בהעדר כוח אדם מקומי שמוכן לעבוד בענף. 
 • הוועדה תתקיים במעמדו של שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר.

 

ועדת החינוך (חינוך חקלאי):

 • עידוד ההיכרות של הדור הצעיר עם תחומי החקלאות השונים.
 • הובלה לרכישת השכלה חקלאית עבור דור ההמשך.
 • חיזוק ההתיישבות הכפרית באזורי עדיפות לאומית.
 • שימת דגש על בתי ספר חקלאיים, כפרי נוער, שיעורי חקלאות בבתי ספר, תנועות נוער.
 • קידום תכנית ללימודי חקלאות מעשית, בשיתוף עם משרד החינוך.
 • הוועדה תתקיים במעמד סגן שר החקלאות, ח"כ משה אבוטבול.

11:00

ועדת הכספים (הוזלת מחירי הייצור):

 • הוזלת מחירי המים לטובת הוזלת מחירי הייצור, ובתוך כך, להורדת יוקר המחייה בצומח.
 • שימוש מוגבר במים שפירים, קולחים ומליחים
 • הסתת עלויות הפיתוח, בדומה לשאר התשתיות הלאומיות, על חשבון הממשלה
 • חלוקת הקצאות מים
 • מצב ההידרולוגי של משק המים בישראל.
 • הוועדה תתקיים במעמד שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר.

 

צעירים (דור המשך בחקלאות):

 • חיזוק והכנסת הדור הצעיר לחקלאות למען חיזוק הענף והצערתו.
 • חיזוק ההתיישבות החקלאית.
 • מענה למחסור בכוח אדם
 • תמיכה במתנדבים לחקלאות
 • תמיכה לכניסה של דור חדש לענף.
 • הוועדה תתקיים במעמד סגן שר החקלאות, ח"כ משה אבוטבול.

 

ועדת החוץ והביטחון (שמירה על ביטחון מזון בישראל, תוך התמודדות עם משבר האקלים):

 •  הבטחת ייצור מזון באופן מספק לאוכלוסייה
 • ייצור מזון שוטף כך שיבטיח ביטחון מזון לתושבים בשגרה ובחירום.
 • חיזוק חקלאות ימית ומדברית בישראל כמענה להתמודדות עם משבר האקלים.
 • הכנסת טכנולוגיה וחדשנות לחקלאות לטובת ייצור מזון בהיקף מספק תוך התגברות על תנאי עקה ושינויי אקלים.
 • הוועדה תתקיים במעמד סמנכ"ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיה, אורי צוק בר.

ועדות נוספות המתקיימות:

9:00

ועדה לחיזוק מעמד האישה (נשים בחקלאות): חקלאות בראיה מגדרית. קידום ועידוד העסקת נשים בחקלאות מכלל המגזרים.

 

ועדת המדע (אומת הסטארט-אפ בשדה): ייחודה של ישראל כמעצמה טכנולוגית בחקלאות – בפרט, חקלאות ימית ומדברית, השבת מים, אגרי-טק ודו-שימוש בחקלאות ובאנרגיה סולארית.

11:00

ועדת פנים (פשיעה חקלאית): גיבוש מענה לסיוע לחקלאים בנושא, תוך התאמה לצרכים שעולים מהשטח.

 

ועדת הכלכלה (הרפורמה בחקלאות).

 

 

בברכה,

דפנה יוריסטה

דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כנסת ישראל

כנסת ישראל