אימוץ רגולציה אירופית בתחומי האריזות

יצרני אריזות? יבואנים של מוצרים מן החי והצומח? חקלאים? בתי אריזה? בתי שחיטה ותחנות מיון?

משרד החקלאות מבקש לשמוע עמדתכם בנושא אימוץ רגולציה אירופית בתחומי האריזות!

כחלק מהצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 9 והוראות שעה) (הרחבת אימוץ הדין האירופי, ייעול הליך האימוץ והסרת חסמים ביבוא מזון במסלול האירופי), התשפ"ד-2024 , במסגרת רפורמת 'מה שטוב לאירופה', משרד הבריאות מבקש לאמץ רגולציות ודירקטיבות שונות בתחומי מידע לצרכן, תוספי מזון, חומרים הבאים במגע עם מזון וזיהום מזון.
במסגרת הרגולציות והדירקטיבות ב'חומרים הבאים במגע המזון', ישנן 5 רגולציות המתייחסות, לאריזות ולחומרי אריזה:
1.   תקנהEC 1935/2004  חומרים וחפצים המיועדים לבוא במגע עם מזון
2.   תקנה 10/2011 EU בעניין חומרים וחפצים פלסטיים המיועדים לבוא במגע עם מזון
3.   דירקטיבה EC/2007/42 חומרים ומוצרים העשויים מסרט תאית משוחזר המיועדים לבוא במגע עם מוצרי מזון
4.   תקנה EC 1895/2005 הגבלת השימוש בנגזרות אפוקסי מסוימות בחומרים ובמוצרים המיועדים לבוא במגע עם מזון
5.   תקנת 450/2009 EC בעניין חומרים וחפצים פעילים וחכמים המיועדים לבוא במגע עם מזון

משרד החקלאות מבקש לבחון את ההשפעות הצפויות על ענפי החקלאות השונים לנוכח כוונת משרד הבריאות לאמץ את הרגולציות המנויות מטה, ביניהן, השפעות כלכליות, קשיים או יתרונות בעמידה בדרישות הרגולציה וכן במיפוי ענפי הצומח והחי שלא עומדים בדרישות הרגולציה כיום.

התייחסויות בכתב ניתן להעביר לכתובת המייל:regulation@moag.gov.il עד לתאריך 07.05.2024