אושר לקריאה שנייה ושלישית הפרק שאמור להקל על ייבוא פירות וירקות

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח”כ דוד ביטן, אישרה ביום שלישי לקריאה שנייה ושלישית את פרק החקלאות מתוך חוק ההסדרים,

הקובע עקרונות וכללים לתהליך אישור הייבוא ממדינות שונות ומתן רישיונות ליבואנים. עוד במהלך הישיבות הקודמות הבהיר היו”ר ביטן, כי הוועדה ותוודא שתכלית החוק תמומש, כך שהמחירים לצרכן ירשו והחקלאים לא יפגעו ויקבלו את הפיצוי המגיע להם.

לפי ההצעה, יהיה הליך חדש שעיקרו שמשרד החקלאות יבחן פירות וירקות בעולם ומה התנאים לייבוא שלהם, כך שאם מישהו רוצה לייבא ענבים מאפריקה עליו לפנות למשרד החקלאות לעשות הסדר. משרד החקלאות יקבע מה התנאים לייבוא נכון ובטוח, ויבואן שיוכל לעמוד בתנאים הללו יוכל לייבא באופן תדיר את הפירות, עיקרי ההסדר זה שיעשה מיפוי במשרד החקלאות, בתחילה לייבוא פירות וירקות יותר משמעותיים מבחינה משקית. בנוסף יוחרגו פירות וירקות מסוכנים במיוחד, כאלה שבייבוא שלהם יש סיכון משמעותי לפגיעה בצומח. פירות וירקות אלו יישארו בהסדר

בדיון היום ביקש היו”ר ביטן לדעת האם משרד החקלאות ידאג ליבוא במשך כל השנה, או שהוא עלול לשקול שיקולים שהם לא רק של הגנת הצומח, וכמה זמן ייקח למשרד להתייעץ עם המומחים איתם הוא מבקש להתייעץ. מנהלת השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, שלומית ציוני, השיבה: “לא יהיו שיקולים זרים ואף פעם לא היו שיקולים זרים בנושאים שאנחנו מתעסקים בהם”. סמנכ”ל המשרד, צביקה כהן, הוסיף כי האינטרס של המשרד הוא לסיים כמה שיותר מהר את העבודה, כדי למנוע כניסת מזיקים.