תמרים תמונת מצב ומבט לעתיד

כלכלת החקלאות בכלל והתמר בפרט לאורך השבר הסורי אפריקאי, כביש 90...

שטחים נטועים בדונם על פי מפקד 2007/1/1 .

במהלך 2007 ניטעו עוד כ35,000 עצי מג'הול

תמרים
נושא מקצועי: