שנת השמיטה בדרך - והחקלאים נלחמים בטרור ובקורונה. מי עוזר להם?

תוך כמה חודשים שנת השמיטה תהיה ממש כאן. אמנם זה לא אומר הרבה לרובנו אך זה כן אומר הרבה מאוד עבור החקלאים היהודים ברחבי הארץ - איך נעזור להם? (מקודם)

במהלך השנה השישית (השנה הנוכחית), החקלאים עסוקים בשתילה ובהכנת שדותיהם לשמיטה. זו בדרך כלל שנה קשה מאוד, עם כמות אדירה של עבודה ולחץ. אולם אחינו שעובדים בתחומים אלה, עושים לרוב את עבודתם בשמחה. השנה לעומת זאת, כבר קשה לראות אותם מחייכים...

שנת שמיטה

שנת שמיטה
Image by Reinhild Niebuhr from Pixabay