"ידעתי לעשות כסף בידיים, אבל בדור שלי הכל השתבש

כוכבה יזמה את המעבר לפירות נשירים.

"שנים גידלנו ירקות, ויום אחד עשיתי קניות בקיבוץ מגשימים, והמוכרת אומרת לי, 'שתדעי כוכבה, אפרסמונים זה ענף מאוד מכניס'". ב–1970 נטעה משפחת לוי 15 דונם של עצי אפרסמון. ניר: "אחר כך עברנו לאפרסק, נקטרינה ושזיף. היה לנו שסק מדהים שאהבו בירושלים, היו עומדים בתור". כוכבה: "לא רק השסק. הכל". ניר: "היום יש לנו 450 דונם, אבל נהיה קשה". דור: "בדור שלי הכל השתבש. המדינה מפקיעה יותר אדמות, קשה להתחרות ביבוא ולספק תנאים סוציאליים לעובדים, וגם המים מתייקרים". בעוד 20–30 שנה, הם בטוחים, לא תהיה חקלאות בישראל. ניר: "ומדינה שאין לה חקלאות מייצור עצמי, אין לה זכות קיום".